Kompletní nabídku zimního vybavení jsme přesunuli na nový e-shop

Obchodní podmínky:

Adresa provozovatele:

URBAN SPORT s.r.o.
Dr. Milady Horákové 11/76
460 07 Liberec - 7

IČ: 032 78 778
DIČ: CZ03278778

Kontaktní osoba: Markéta Marková
Tel./fax: +420 777 307 567
E-mail: obchod@prodej-lyzi.cz

Bankovní spojení: 5224493329/0800 Česká spořitelna

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně (e-mailem) nebo telefonicky ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě provozovny prodávajícího: urban sport, Dr. Milady Horákové 11/76, 460 07 Liberec - 7 nebo na e-mailové adrese obchod@prodej-lyzi.cz . K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamaci vyřizuje: Markéta Marková
Adresa: Urban Sport s.r.o., Dr. Milady Horákové 11/76, 460 07 Liberec - 7
Tel./fax: +420 777 307 567

Po obdržení Vaší objednávky ověřujeme, zda je zboží k dispozici, a nejpozději druhý pracovní den Vám objednávku potvrdíme a dohodneme se na nejvhodnější formě doručení zboží. Do našeho telefonického potvrzení můžete objednávku bez jakýchkoli poplatků zrušit.

Zboží zasíláme prostřednictvím přepravní služby PPL. Kola zasílaná přepravní službou jsou složena z 85 % (demontované je přední kolo, sedlo, pedály a řidítka). V dnešní době bohužel nelze, díky podmínkám přepravní služby, zaslat kompletně složené kolo. K odesílanému zboží přikládáme potvrzený záruční list a daňový doklad (fakturu). Veškeré objednané zboží je možné také vyzvednout v naší kamenné prodejně v Liberci. V případě osobního odběru je kolo složeno a seřízeno.

Prodejcem je společnost Urban Sport s.r.o., Dr. Milady Horákové 11/76, 460 07 Liberec - 7, IČ: 032 78 778, DIČ: CZ03278778.

 • Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná nebo pokud jsou v objednávce jakékoliv jiné chyby (uživatelské či systémové). O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.
 • Prodávající si vyhrazuje právo v případě nedostupnosti zboží stornovat objednávku a o této skutečnosti informovat nakupujícího.
 • Při splnění daných podmínek prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).
 • Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu www.prodej-lyzi.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.
 • Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.
 • Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.
 • Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na stránkách obchodu www.prodej-lyzi.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.
 • Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.
 • Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené , za splnění následujících podmínek:
 • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené
 • nakupující doručí vrácené zboží a originál faktury osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce
 • Do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.

Kontakt: Urban Sport s.r.o., Dr. Milady Horákové 11/76, 460 07 Liberec - 7

 • Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků www.prodej-lyzi.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.
 • Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 • závaznost objednávek, informace o učiněné objednávce (e-mailem)
 • způsoby a doby dodávky
 • standardní metody plateb, standardní výše poštovného a balného…

Zboží Vám bude zasláno přepravní službou PPL– rychlejší, bezpečnější a pohodlnější způsob zasílání zboží. Platba bude provedena u zákazníka. Tento způsob doručení vyžaduje, aby na uvedené adrese byl zákazník nebo osoba oprávněná k převzetí zboží přes den k zastižení. Možnost telefonického upozornění pracovníkem přepravní služby při rozvozu zboží zaručuje lepší komunikaci se zákazníkem. Doručení zboží do druhého dne od poslání.

Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte proformu a variabilní symbol platby, který Vás bude identifikovat. Částku prosím převeďte na účet číslo 5224493329/0800 vedený u České spořitelny.

Možnost vyzvednutí a zaplacení zboží osobně v prodejně: urban sport, Dr. Milady Horákové 11/76, 460 07 Liberec - 7

Storno objednávky ze strany kupujícího – v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje na

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku spotřebního zboží jako např. akumulátory, nosiče obrazu a zvuku atd.
 • na zboží pořízené na leasing nebo splátkovým prodejem

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek

 • zboží nesmí nést známky použití
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi.
 • zboží musí být doručeno na adresu: Urban Sport s.r.o., Dr. Milady Horákové 11/76, 460 07 Liberec - 7

Zboží nesmí být zasláno na dobírku. Současně se zbožím je nutno zaslat: žádost o jednostranné odstoupení od smlouvy (možno zaslat e-mailem)

Žádost musí obsahovat

 • Vaší plnou adresu
 • Text: Požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).
 • Datum a podpis

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do tří pracovních dnů od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná nebo pokud jsou v objednávce jakékoliv jiné chyby (uživatelské či systémové). O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Cena za poštovné a balné činí 150 Kč.

Osobní údaje poskytnuté zákazníky v žádném případě neposkytujeme třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.prodej-lyzi.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Slevy na zboží pro registrované uživatele jsou nastavovány individuálně pro každý výrobek. Tyto slevy se nevztahují na zboží již zlevněné např. v rámci výprodejů nebo akčních nabídek.

Vyhrazujeme si právo na chyby v informacích o zboží. Některé fotografie produktů mohou být pouze ilustrační.

Reklamační formulář


Naše prodejna